./img/sova_mala.gif   ./img/sc_mala.gif          Dát sponzorský dar
./img/roundc1L.gif ./img/roundc1R.gif
© 2022 Mgr. Helena Munzarová
Domů Domů

Kontakt Kontakt

Ceník Ceník

e-shop (nákup) e-shop (nákup)

Nápověda Nápověda

./img/roundc2L.gif ./img/roundc2R.gif
      
./img/roundc1L.gif ./img/roundc1R.gif
Jméno:
Heslo:
   
Zapomenuté heslo Zapomenuté heslo
Registrace Registrace
 
Vyzkoušet jako host Vyzkoušet jako host
./img/roundc2L.gif ./img/roundc2R.gif
      
 

  Dát sponzorský dar

    Můj projekt Školní cvičení má být co nejsnáze použitelný pro co nejvíce dětí a studentů (i dospělých) a chtěla bych, aby v něm bylo pokud možno všechno, co se lidem v pravopisu plete. Pracuji na něm už sedmým rokem, mám 64 000 vět a v nich 160 000 hotových otázek a 640 000 přichystaných otázek. A ještě potřebuji pár měsíců na dokončení první fáze:
  • Potřebuji důkladně otestovat a opravit chyby
  • Podle potřeby upravit funkčnost
  • Doladit návod, aby byl jasný a srozumitelný
  • A hlavně doplnit, zařadit a zkontrolovat párové (n,nn) a zdvojené souhlásky (s-z, š-ž, t-d, ť-ď)
Je to obrovský a časově extrémně náročný projekt a právě kvůli posledním pár měsícům na dokončení první fáze Vás prosím o sponzorské dary, abych se tomu mohla naplno věnovat.

Pak už začnu fakturovat 120 Kč na žáka či studenta a věřím, že mě Školní cvičení samo dobře uživí, abych jej mohla neustále rozšiřovat a vylepšovat.

Prosím, posílejte platbu až po vyplnění a vytvoření smlouvy, musím prokázat původ darovaných peněz.

Smlouva o sponzorském daru
Příjemce daru:
www: www.skolni-cviceni.cz
Adresa: Mgr. Helena Munzarová
Vlnařská 692/12
Liberec VI - Rochlice
460 06
IČ/DIČ: 88733700 / CZ7256162595
  (neplátce DPH, Živn.rejstřík)
mail: skolnicviceni@email.cz
Dárce:
Jméno:
Zodpov.:
Adresa:
IČ/DIČ: /
tel.:
mail:
Peněžní ústav: mBank (BRE Bank S.A.)
Číslo účtu: 670100-2209631363/6210
Variabilní symbol: . . . . . . . . . . . . (Č. faktury)
Celkem k platbě:
Datum vystavení: 06. 12. 2022
Datum uskut.zdan.plnění: 06. 12. 2022
Datum splatnosti: 06. 01. 2023
Forma úhrady: převodem

Sponzorský dar na vývoj a plnění vzdělávacího webu www.skolnicviceni.cz tématy a otázkami z češtiny.
Odpis sponzorského daru z daní bohužel nelze použít pro dary osobám OSVČ na vzdělávací projekty, týká se jen právnických osob nebo fyzických osob provozujících školy a školská zařízení.