./img/sova_mala.gif   ./img/sc_mala.gif          ./img/pro_zivot.png

TESTOVACÍ PROVOZ - zatím zdarma
Prosím omluvte občasnou nefunkčnost kvůli opravám nalezených chyb, nasazení šifrování https apod.
./img/roundc1L.gif ./img/roundc1R.gif
© 2022 Mgr. Helena Munzarová
Domů Domů

Kontakt Kontakt

Ceník Ceník

e-shop (nákup) e-shop (nákup)

Nápověda Nápověda

./img/roundc2L.gif ./img/roundc2R.gif
      
./img/roundc1L.gif ./img/roundc1R.gif
Jméno:
Heslo:
   
Zapomenuté heslo Zapomenuté heslo
Registrace Registrace
 
Vyzkoušet jako host Vyzkoušet jako host
./img/roundc2L.gif ./img/roundc2R.gif
      
 

./img/lightbulb.png Jak začít? ./img/lightbulb.png

120 Kč / rok
 • Pomáhat co nejvíce lidem
Pro žáky a studenty
 • Umět česky bez přemýšlení?
 • Odpovídejte rychle a hodně
 • Hned opravuje chyby
 • Vysvětluje odpovědi
 • Statistika chyb
 • Nejčastější chyby
 • Trénink rychlým klikáním
 • Méně pracné než klasické úkoly
 • 160 000 otázek
 • Pouhých 60 Kč na rok
Pro učitele
 • Samoopravovací domácí úkoly
 • Zadávání a kontrola úkolů
 • Procvičení vlastních chyb
 • Administrace úkolů i z domova
 • Na doplnění ručního psaní
 • I pro první stupeň ZŠ
 • Na přijímačky, maturitu
Pro rodiče
 • Příprava dětí do života
 • Češtinu potřebují všichni
 • Nejen na přijímačky
 • Klikání děti nebolí
 • Motivujte děti
Pro dospělé
 • Zbaví nejčastějších hrubek
 • Odhalí slabá místa
 • Vytrénuje mozek

   Vyzkoušet bez registrace
Vyzkoušet jako host


Kontakt
Pište nám
návrhy i připomínky!
   

Instruktážní video Školního cvičení
./img/br6px.png
./img/sample_test_mini.png
  
./img/roundw1L.gif ./img/roundw1R.gif
 • Potřebujete ve své profesi psát česky bez chyb?
 • Potřebujete se zdokonalovat v psané češtině?
 • Chcete, aby se Vaše dítě zlepšilo v češtině?
 • Chcete vědět, co Vám dělá největší potíže?
 • Chcete jako učitel zadávat úkoly, které se samy opraví?
 • (A máte hluboko do kapsy?)

 •   160 000 otázek za 120 korun za rok  
./img/roundw2L.gif ./img/roundw2R.gif
  
Dát sponzorský dar

Školní cvičení vám hned řekne, pokud uděláte chybu, a může vám vždy dole pod testem ukázat, která odpověď je správná a proč.
Cílem je proklikat se takovým množstvím odpovědí, aby člověk dokázal odpovídat správně i bez přemýšlení.

 • Sami si rychle a jednoduše vyberete, co je potřeba trénovat.
 • Můžete vytvářet jednotlivé testy zaměřené na jedno či více vámi vybraných témat (vyjmenovaná slova po B) nebo jednotlivých důvodů odpovědí (bystrý).
  Testy jsou potřeba hlavně pro učitele kvůli kontrole úkolů.
 • Nebo jen dáte stovky potřebných otázek do zásobníku, odkud je budete pohodlně v libovolných dávkách na přeskáčku odebírat (jen zadáte počet a spustíte test).
 • Každý student si může vytvářet testy i zásobník sám, ale mohou mu úkoly přidávat i rodiče a učitelé.
 • Učitelé mohou testy přiřazovat jednotlivcům, třídám nebo libovolným skupinám - třídě 2.A, skupině všech žáků 2.A a 2.B, doučovacímu kroužku,...
 • Nesprávně zodpovězené nebo nejisté otázky se samy přidají do zásobníku, aby se student naučil správnou odpověď.
 • Statistiky vám ukážou úspěšnost a zdůrazní témata a důvody, která potřebují více procvičování.
 • Každá otázka má svůj důvod odpovědi ./img/obj_reason.gif s vysvětlením správnosti a s podobnými příklady.
  Příklad důvodu: tvrdé y ve slovu příbuzném vyjmenovanému slovu bystrý.
  Pro počítání s malými čísly (0-20) má každá dvojice čísel s operací (numerace, porovnání, + - x : %) svůj vlastní důvod ./img/obj_reason.gif, pro který si můžete zobrazit statistiku.
  Např. v důvodu 8x7=56 má student úspěšnost 96 %, zatímco pro 6x7=42 má pouze 65 %. 6*8=48 už nepotřebuje trénovat, protože má 100 %.
 • Důvody jsou hierarchicky uspořádány v tématech ./img/obj_topic.gif.
 • Do testů i zásobníku můžete jedním kliknutím přidat třeba 10 náhodně vybraných otázek z kteréhokoli tématu ./img/obj_topic.gif nebo důvodu ./img/obj_reason.gif:
  • ze ./img/obj_topic.gif všech vyjmenovaných slov,
  • z ./img/obj_topic.gif vyjmenovaných slov po B,
  • z ./img/obj_topic.gif vyjmenovaného slova být,
  • z ./img/obj_reason.gif nevyjmenovaného slova ..bi../..bí.. ke slovu být,
  • přímo z důvodu ./img/obj_reason.gif pobýt (nebo přibýt, pobít, přibít,...).
 • Ve statistikách si můžete prohlížet i historii testů i jednotlivých odpovědí.
 • Na Vaše přání přidáme podle možností cokoli, co budete potřebovat.
V matematice malých čísel je kromě číselného i obrázkové počítání:
./img/img2/matpic_plus_nn.png         ./img/img2/matpic_minus_picspics.png         ./img/img2/matpic_minus_pics.png         ./img/img2/matpic_plus_puntiky.png

Cvičení učiva jedné licenční sady (mnoho tisíc otázek) stojí pouhých 120 Kč na jednoho studenta na celý kalendářní rok, aby cvičení mohlo být užitečné co největšímu množtví dětí i dospělých.

Po najetí myší na ikony se zobrazuje bublinová nápověda Bublinová nápověda, která vám pomůže pochopit, jak pracovat s důvody a testy.

TESTOVACÍ PROVOZ - ZATÍM ZDARMA
Testováno v prohlížeči FireFox 70.0.1 a vyšší.
Prosím, pomozte otestovat systém, aby mohl co nejlépe sloužit co nejvíce dětem i dospělým!
Pokud narazíte na chybu, ohlaste ji, prosím, kontaktním formulářem:
Kontakt Kontakt
nebo na mailovou adresu skolnicviceni@centrum.cz
Snažíme se nalezené chyby opravovat do druhého dne, ale nejde to vždycky, tak prosíme o trpělivost.
Kdo se zaregistruje, dostane mailem v předstihu zprávu o začátku placeného provozu.


Zkuste si testy nezávazně i bez registrace:
Vyzkoušet jako host

Odpověď vybíráte jediným kliknutím. Zelená odpověď je správně, růžová špatně.

(ukázka testu)

Posilujte slabá místa. Cvičení vám pomůže je odstranit. Nejčastější chyby můžete procvičovat pořád dokola, dokud několikrát neodpovíte správně. Po kliknutí na odpověď můžete dalším kliknutím označit odpověď jako nejistou, čímž se vám otázka zařadí mezi otázky k opakování.

Momentálně jsou k dispozici dvě licenční sady s následujícími tématy:

Licence Český jazyk
 • měkké souhlásky (ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni)
 • tvrdé souhlásky (hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny)
 • dě, tě, ně
 • ů/ú
 • u/ou/au
 • bě, pě, vě, mě / bje, -, vje, mně
 • vyjmenovaná slova
 • shoda jednoho podmětu s přísudkem
   Licence Matematika
 • sčítání a odčítání 0-6, 0-10
 • sčítání a odčítání 0-20 bez / s přechodem desítky
 • sčítání a odčítání desítek 0-100, 0-200
 • sčítání a odčítání 0-100 bez / s přechodem desítky
 • sčítání a odčítání 0-100, 0-1000, 0-10000, 0-1000000
 • numerace 0-6, 0-10, 10-20, 0-20, 10-100, 0-100
 • porovnání 0-6, 0-10, 0-20
 • malá násobilka (0-10) x (0-10)
 • velká násobilka (11-20) x (0-10)
 • zbytek po dělení
 • násobení jednociferným číslem

V češtině jsou již tisíce otázek a do obou licencí průběžně přibývají i otázky z učiva dalších ročníků (bez nutnosti připlácení):
 • jí, ji, ní, ni
 • sebou, s sebou, se sebou
 • koncovky obsahující i,í / y/ý
 • párové souhlásky (s/z, š/ž, b/p, d/t, ...)
 • zdvojené hlásky (nn, dd, oo, jj, ...)
 • pánovi, otcovi/otcovy, Novákovi/Novákovy
 • a cokoli dalšího budete potřebovat

Administrace žákovských úkolů pro rodiče a učitele:
 • Cvičení je možno využít hlavně jako základnu pro rychlé samokontrolovací domácí úkoly.
 • Pojmenujte test, vyberte témata a počty otázek, přiřaďte test vybranému studentovi (sobě) či skupině (skupinám) žáků na určité období.
 • Nechte si zobrazit statistiku chyb pro jednotlivá témata i pro jednotlivé testy.
 • Pro děti, které nemají internet, budou mít učitelé možnost test vytisknout na papír s volnými místy na doplňování odpovědí (v průběhu testovacího provozu zatím tato možnost není).
 • Učitel za přístup k tisknutelným testům platit nebude, pokud bude mít aspoň 10 platících žáků (i z různých tříd).